Taisyklės

1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) numato galimus aukojimo būdus portale https://www.blue-yellow.lt/ (toliau – Portalas), , Portalo valdytojo – VšĮ Mėlyna ir geltona (juridinio asmens kodas: 303420560, registruotos buveinės adresas: Gedimino pr. 10-5, LT-01103 Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau – Įstaiga) bei aukotojų teises ir pareigas.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
2.1. Asmuo – vyresnis nei 14 metų fizinis asmuo ar juridinis asmuo.
2.2. Aukojantis asmuo arba Aukotojas – vienu iš Portale nurodytų būdų pinigus Portale  aukojantis fizinis ar juridinis asmuo.
2.3. Aukotojas – Portale skelbiamam Projektui pinigus savo vardu paaukojęs fizinis ar juridinis asmuo.
2.4. Periodinis aukotojas – fizinis asmuo, pasirinkęs kiekvieną mėnesį skirti pasirinktą paramos sumą Taisyklių 4 punkte nurodytu būdu.

3. Aukojimo būdai:
3.1. Bankiniu pavedimu.
3.2. Skambučiu, prenumerata (periodinis mokėjimas).
3.3. Mobiliuoju telefonu (QR kodas).

3.4. Kriptovaliuta.

4. Pasirinkus tapti Periodiniu aukotoju, skambinti ar siųsti SMS numeriu 1482. Gavus SMS-atsakymą tvirtinti su SMS pagal instrukcijas. Kas mėnesį automatiškai pervedama 3 arba 5 EUR (stabdyti paslaugą – SMS su tekstu „STOP“ numeriu 1482).

5. Jei esate įmonė, įstaiga ar organizacija ir norite paremti suma iki 1 500 EUR, mokėjimo paskirtyje įrašykite: PARAMA. Norint paremti suma, viršijančia 1 500 EUR, užpildykite portale pateiktą formą. Gavę užpildytą formą, atsiųsime paruoštą paramos sutartį. Negavus mūsų laiško, kreipkitės [email protected].

6. Aukojantis asmuo prisiima visą ir bet kokią atsakomybę, susijusią su pateiktų Aukotojo asmens duomenų tikrumu bei aukojamų lėšų skaidrumu.

7. Gavus banko patvirtinimą apie pinigų pervedimą, suma iš karto pridedama prie surinktų lėšų sumos.

8. Portalo administracija pasilieka teisę bet kuriuo metu atnaujinti ar keisti Taisykles. Tokios atnaujintos ar pakeistos Taisyklės įsigalios nuo jų paskelbimo Portale dienos. Jums reikėtų kartais patikrinti jas ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Taisyklių versija. Atnaujinę Taisykles, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami juos Portale. Galite pasižiūrėti į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Taisyklės atnaujintos paskutinį kartą.

9. Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šių Taisyklių sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti žemiau nurodytais rekvizitais skambinant žemiau nurodytu telefonu ar siunčiant paklausimą el. paštu arba registruotu laišku:

VšĮ Mėlyna ir geltona
Juridinio asmens kodas: 303420560
Adresas: Gedimino pr. 10-5, LT-01103 Vilnius
El. paštas: [email protected]

10. Paramos pinigai gali būti grąžinami tik laikantis šių taisyklių ir sąlygų bei mūsų grąžinimo politikos.

Mūsų grąžinimo politika yra šių taisyklių ir sąlygų dalis. Perskaitykite mūsų grąžinimo politiką, kad sužinotumėte daugiau apie savo teisę atšaukti paramą.

Teisė atšaukti paramą taikoma, jei asmuo suklysta, įrašydamas norimą paaukoti pinigų sumą ir siekia dalį jos susigrąžinti. Tokiu atveju jis privalo per tris darbo dienas nuo pavedimo atlikimo kreiptis į Portalo administraciją, aiškiai išdėstydamas susidariusią situaciją ir pateikti prašymą dėl visos ar dalies paaukotos pinigų sumos grąžinimo. Portalo administracija, įvertinusi pateiktą informaciją, kiekvienu atveju priima individualų sprendimą.

Grąžinsime Jums pinigus ne vėliau kaip per 14 dienų nuo motyvuoto prašymo gavimo.

Naudosime tokias pačias mokėjimo priemones, kurias naudojote užsakymui atlikti, ir už tokį kompensavimą nereikės mokėti jokių mokesčių.

Atnaujinimo data: 2023-03-27.